Integritetspolicy

Attaltitude.com (“oss”, “vi”, “vår”) respekterar din integritet och värnar om dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om dig när du besöker vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Attaltitude.com är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar in och använder personuppgifter för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Personuppgifter kan inkludera information som du själv lämnar till oss, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan också samla in viss information automatiskt när du besöker vår webbplats, såsom din IP-adress, typ av enhet och webbläsare, språkinställningar, operativsystem, internetleverantör och information om hur du använder vår webbplats. Vi använder denna information för att anpassa och förbättra vår webbplats och för att analysera trender.

Vi kan också använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om dig när du besöker vår webbplats. Cookies är små datafiler som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. De används för att lagra information om ditt besök på vår webbplats, såsom dina inställningar och preferenser, och för att göra det möjligt för oss att erbjuda anpassat innehåll och annonser.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Vi använder endast säkra servrar och kommunikationsprotokoll för att skydda din information.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller för att uppfylla lagkrav. Vi kan också behålla viss information för att uppfylla våra rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, lösa tvister eller förhindra bedrägeri.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom när det krävs enligt lag eller vid domstolsbeslut. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom tekniska plattformar och betalningslösningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller att begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa vår behandling av dina

personuppgifter och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till din e-postadress.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: lovisa.lundin@attaltitude.com

Scroll to Top